Riktlinjer för beställning

I vissa fall kan det finnas behov av publicering av innehåll utanför Malmö universitets webbplats*. Det vi kan erbjuda i sådana fall är en WordPress-lösning. Då ansvarar den som beställer sajten (sajtansvarige) för att innehållet är rätt och korrekt, följer universitets grafiska profil samt att sajten följer de lagar och riktlinjer vi som offentlig aktör måste följa.

Längre ner finns mer information som du som blivande sajtägare måste tänka på.

Kontakta kommunikation@mau.se och när ditt ärende kommit in till kommunikationsavdelningen återkommer vi till dig med mer information och eventuella följdfrågor.  

Tänk på att det alltid måste vara en mau-anställd som står som ansvarig för sajten. Det går dock bra att ha andra personer som redaktörer.

* Notera att för information som främst vänder sig internt (dvs till medarbetare) är andra kanaler ofta ett bättre alternativ, exempelvis Yammer eller Teams.

Riktlinjer för dig som blivande sajtägare kring tillgänglighetsreglerna

Som ansvarig och webbredaktör för en sajt inom offentlig verksamhet är du skyldig att känna till och arbeta efter de tillgänglighetsriktlinjer vi är lagstadgade att följa.
Se svensk författningssamling, lag 20181937- om tillgänglighet till digital service

Det innebär bland annat att du inte får ta bort eller dölja informationen i mallens/temats sidfot, dvs copyrighttexten och de länkar som ligger där.

Sajten Vägledning för Webbriktlinjer har samlat alla riktlinjer i en överskådlig lista för dig som redaktör.

För att underlätta har vi valt ut ett antal punkter som vi tycker är extra relevanta för dig och din sajt: