Beställa sajt

I vissa fall kan det finnas behov av publicering av innehåll utanför Malmö universitets webbplats*. Det vi kan erbjuda i sådana fall är en WordPress-lösning. Då ansvarar den som beställer sajten (sajtansvarige) för att innehållet är rätt och korrekt samt att sajten följer de lagar och riktlinjer vi som offentlig aktör måste följa.

Längre ner finns mer information som du som blivande sajtägare måste tänka på.

Kontakta kommunikation@mau.se så återkommer vi till dig med mer information och eventuella följdfrågor.  

* Notera att för information som främst vänder sig internt (dvs till medarbetare) är ofta andra kanaler ett bättre alternativ, exempelvis Yammer eller Teams.

Detta gäller för dig som blivande sajtägare

Stöd och support

Kommmunikationsavdelningen hjälper dig igång med sajten/bloggen men kan endast erbjuda begränsat stöd och support efter det. Det är rätt mycket upp till dig själv att sköta sajten och lära dig hur WordPress fungerar (om du inte redan har koll på sådant).

Vi har 2 teman/mallar: twenty twenty & Inspiro

Vi erbjuder två teman/mallar i dagsläget: twenty-twenty och Inspiro. Du kan alltså inte fritt välja mellan alla tusentals som finns ”out there”. Anledningen är dels stöd- och supportfrågan, dels att dessa teman är granskad av oss och uppfyller vissa tekniska och formella krav.

Exempel på temat twenty-twenty

Här har vi samlat några av de sajter som använder twnty twenty:

Exempel på temat Inspiro

Här finns en Youtube-video på vad som är möjligt att göra med det temat.

Adressen/url:en

Adressen/url:en blir på formen “nnnnnn.uni.mau.se” där du väljer vad som ska stå istället för nnnnnn. Exempelvis, om sajten heter “Kom igång” så skulle adressen till sajten kunna bli komigang.uni.mau.se.

Minst en mau-anställd som ansvarig

Det måste finnas (minst) en mau-anställd som ansvarig för sajten/bloggen även om det går bra att lägga till personer utanför mau som redaktörer. Dessa personer kan därmed logga in till din sajt och uppdatera den.

Sidfoten

Längs ner under sajtens sidfot finns ej ändringsbart innehåll; ett copyrightmärke och ett par länkar. Dessa får inte ändras eller tas bort. I övrigt är det fritt att använda siten/bloggen som du önskar.

Detta innehåll får ej tas bort

Tillgänglighetsregler att följa

Som ansvarig och webbredaktör för en sajt inom offentlig verksamhet är du skyldig att känna till och arbeta efter de tillgänglighetsriktlinjer vi är lagstadgade att följa.
Se svensk författningssamling, lag 20181937- om tillgänglighet till digital service

Sajten Vägledning för Webbriktlinjer har samlat alla riktlinjer i en överskådlig lista för dig som redaktör.