Tillgänglighets­redogörelse

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, du kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: kommunikation@mau.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi vet att det finns vissa problem med tillgänglighet.
Dessa är de problem vi känner till.

  • Vi har problem med användare som använder skärmläsare. För de kan det vara svårt att använda formulär och kommentarsfunktionen.
  • Användare med svag syn kan uppleva problem med färgkontraster.
  • Vissa av sajterna ligger kvar i gamla wordpressteman. Dessa teman kan ha kod som inte validerar eller färgkombinationer som inte är godkända.
  • Vissa bilder saknar alt-text.

Hur vi testade

Vi har använt oss av automatiska testverktyg. De verktyg vi använt är Achecker och Wave. Senaste bedömningen gjordes den 29 september 2020.

Åtgärder

Vi är medvetna att det oftast inte är tillräckligt med automatiska tester. För att få en bättre bild av vilka eventuella brister som finns, har vi påbörjat ett större tillgänglighetsarbete där vi kommer att adressera detta problem.

Arbetet kommer att utvärderas löpande under hösten/vintern 2021 och i det arbetet kommer datum att tas fram för vidare testning och uppdatering.

.